999+ App vay tiền online mới, vay nhanh nóng 24/7- Vay tốt nhất

Vay tiền online, vay tiền qua app đã và đang là xu hướng vay tiền mới bởi tính tiện dụng, linh hoạt của nó. Mời các bạn tham khảo danh sách 999 app vay tiền online mới nhất, hỗ trợ vay nhanh vay nóng 24/7  do Vaytotnhat.net tổng hợp:

999 App vay tiền online theo nhóm tại Vaytotnhat.net

Danh sách toàn bộ các app vay tiền online mới, vay nhanh, vay nóng 24/7 được sắp xếp theo nhóm để bạn đọc dễ dàng lựa chọn:

App vay tiền tốt nhất
Danh sách 999 app vay tiền tốt nhất

Nhóm App vay tiền duyệt tự động, hỗ trợ nợ xấu

Nói đơn giản dưới đây là những App/ web vay tiền dễ nhất!

APP/WEB  LINK VAY GHI CHÚ
SENMO VAY NGAY Cho up ảnh, 4 số cuối dt nhá mãy là mã OTP
DORDONG VAY NGAY Sim mobi sẽ không nhận dc mã OTP
MONEYCAT VAY NGAY Cho up ảnh
VAY VND VAY NGAY Tỉ lệ giải ngân cực cao
ROBOCASH VAY NGAY Tỉ lệ duyệt cao, cho up ảnh
TAMO VAY NGAY Tỉ lệ giải ngân cao
TIỀN ƠI VAY NGAY Gọi 1800888882 nếu không nhận được OTP
VAMO VAY NGAY Cho up ảnh, tỉ lệ duyệt cao
AVAY VAY NGAY Tỉ lệ duyệt cao

Nhóm App có thẩm định SDT đăng ký

ATM ONLINE VAY NGAY
MONEYVEO VAY NGAY
CASH BERRY VAY NGAY
CASH 24H VAY NGAY
ONCREDIT VAY NGAY

Nhóm App/Web có thẩm định người thân, check zalo tham chiếu

TAKOMO VAY NGAY
INSCREDIT VAY NGAY
JEFF APP VAY NGAY
WEBVAY VAY NGAY
LALA CREDIT VAY NGAY

Nhóm web/app vay tiền liên kết với nhau

Kinh nghiệm vay: Chỉ cần vay được Mô đồngVay tia chớp, thanh toán xong sẽ mặc định được duyệt những app còn lại trong nhóm.

MODONG VAY NGAY
VAY CAP TOC VAY NGAY
MAY MẮN VAY NGAY
VAY TIA CHỚP VAY NGAY
LALA CREDIT VAY NGAY
VÍ TRỰC TUYẾN VAY NGAY
SIÊU VAY VAY NGAY
VAY VÀNG VAY NGAY
VAY LIỀN VAY NGAY
BEE CREDIT VAY NGAY
WAKA CREDIT VAY NGAY
ALO CREDIT VAY NGAY
UNI CREDIT VAY NGAY

 

NHÓM 9 App liên kết nhau

Kinh nghiệm: Chỉ cần vay dc GAPVAY H5, nếu thanh toán đúng hẹn sẽ vay được các app khác trong nhóm!

GẤP VAY H5 VAY NGAY
OK CASH VAY NGAY
EMOVAY VAY NGAY
GOGO LOAN VAY NGAY
OK MONEY VAY NGAY
BAO VAY VAY NGAY
SKY LOAN VAY NGAY
SULTALA VAY VAY NGAY
GOLDVAY VAY NGAY

Nhóm Web/app vay tiền Sago, F668 cũ, Wetien cũ (7 app)

SUKO VAY NGAY
SUPI VAY NGAY
SHINA VAY NGAY
PALE VAY NGAY
VAYDAY VAY NGAY
PALO VAY NGAY
MIVAY VAY NGAY

 

Nhóm app vay tiền yêu cầu quay clip trước khi duyệt (8 App)

KIM NGƯU VAY                       VAY NGAY (link đang lỗi)
SALOBANK                       VAY NGAY (link đang lỗi)
GOCHI VAY NGAY
ZCBASH VAY NGAY
KIM VÍ VAY NGAY
AM CASH VAY NGAY
HIGHLAND CREDIT VAY NGAY
GDONG                        VAY NGAY (link đang lỗi)

Nhóm 13 web/ app mời vay

MINIVAY SITE                       VAY NGAY (link đang lỗi)
CREDIT 49                       VAY NGAY (link đang lỗi)
PVDONG VAY NGAY
NEWVAY VAY NGAY
LOGICASH VAY NGAY
VINADONG VAY NGAY
HEROVAY                        VAY NGAY (link đang lỗi)
VERYVAY VAY NGAY
FLASHVAY VAY NGAY
RICHDONG VAY NGAY
BIGVAY VAY NGAY
TOP DONG VAY NGAY
PRO VAYNOW VAY NGAY

 

Nhóm 5 Web/App uy tín liên kết với nhau

Kinh nghiệm: Đăng ký tài khoản trên app vay IP (tải trên CH play) rồi điền thông tin, có lịch sử thanh toán sẽ vay được các app còn lại.

VAY IP VAY NGAY
VI NANG VAY NGAY
VAY TỐT                        VAY NGAY (link đang lỗi)
ATM VAY                        VAY NGAY(link đang lỗi)
VÍ TÍN DỤNG (VAY40) VAY NGAY

 

Nhóm App vay có trên Iphone (3 app)

VIET DONG VAY NGAY
PHAT TAI VAY NGAY
FE$NAP VAY NGAY

Các App/Web vay nhanh nóng khác

ĐƠN VỊ VAY VAY NGAY ĐƠN VỊ VAY VAY NGAY
HOMECREDIT TẠI ĐÂY OVAY TẠI ĐÂY
VINAFIN TẠI ĐÂY EVAY.VN TẠI ĐÂY
HIVAY TẠI ĐÂY VAYHOME TẠI ĐÂY
FINTOP TẠI ĐÂY VAY TỐT TẠI ĐÂY
MCREDIT TẠI ĐÂY CREZU TẠI ĐÂY
MIRAE ASSET TẠI ĐÂY F88 TẠI ĐÂY
VAY SIÊU DỄ TẠI ĐÂY MONEYVEO TẠI ĐÂY
VAY QUÁ DỄ TẠI ĐÂY TIỀN NGAY TẠI ĐÂY
MONEYTAP TẠI ĐÂY CREDIT NOW TẠI ĐÂY
GOOD DONG TẠI ĐÂY SONG TU VAY TẠI ĐÂY
SHACA TẠI ĐÂY HAPPPY VAY TẠI ĐÂY
MAGIC CREDIT TẠI ĐÂY AIRVAY TẠI ĐÂY
VAY NHANH NHẤT TẠI ĐÂY APP PAY TẠI ĐÂY
KHO TIỀN TẠI ĐÂY VAY NHANH TẠI ĐÂY
VAY DỄ TẠI ĐÂY SHOP VAY TẠI ĐÂY
YOCACSH TẠI ĐÂY TIỀN MẶT NHANH TẠI ĐÂY
ETAILOC TẠI ĐÂY THÁNH VAY TẠI ĐÂY
DD CASH TẠI ĐÂY YDONG TẠI ĐÂY
AVY TẠI ĐÂY RICH DONG TẠI ĐÂY
LOANNIAC TẠI ĐÂY VAY WALLET TẠI ĐÂY
MY MONEY TẠI ĐÂY CẦM ĐỒ MTQ TẠI ĐÂY
F-VAY TẠI ĐÂY FALO TẠI ĐÂY
TIỀN ĐẦY VÍ TẠI ĐÂY LENDMO TẠI ĐÂY
HOME VAY TẠI ĐÂY KIM ƯNG VAY TẠI ĐÂY
BUDGET LOANS TẠI ĐÂY CASH PAPA TẠI ĐÂY
CASH ONLINE TẠI ĐÂY SIÊU ĐỒNG TẠI ĐÂY
VAY NHANH PRO TẠI ĐÂY VAY LP TẠI ĐÂY
VAY TIỀN ONLINE TẠI ĐÂY MY CREDIT MN TẠI ĐÂY
WINTER CREDIT TẠI ĐÂY HAO VAY TẠI ĐÂY
K DONG TẠI ĐÂY WETIEN TẠI ĐÂY
LV VAY NHANH TẠI ĐÂY VAY ID TẠI ĐÂY
MOMO VAY TẠI ĐÂY VN VAY TẠI ĐÂY
U BANK TẠI ĐÂY VAY VAY TẠI ĐÂY
CHOVAY BOT TẠI ĐÂY VAYO TẠI ĐÂY
VMONEY TRACKER TẠI ĐÂY TEMO TẠI ĐÂY
LỚN LỚN TẠI ĐÂY ICREDIT TẠI ĐÂY
VIDONG TẠI ĐÂY KING CASH TẠI ĐÂY
XÀI THẢ GA TẠI ĐÂY VILA TẠI ĐÂY
OK VAY TẠI ĐÂY SIEU CREDIT TẠI ĐÂY
VN CREDIT TẠI ĐÂY VAY MƯỢN 247 TẠI ĐÂY
FAST VAY TẠI ĐÂY MONEYLOAN TẠI ĐÂY
VAY TỐT NHẤT TẠI ĐÂY ĐU ĐỦ TẠI ĐÂY
VI VAY TẠI ĐÂY YES CREDIT TẠI ĐÂY
VAY ONLINE 247 TẠI ĐÂY U VAY TẠI ĐÂY
CB CHOICE TẠI ĐÂY FINTECH LOANS TẠI ĐÂY
SHA TẠI ĐÂY MIMO DONG TẠI ĐÂY
VIETTIN CREDIT TẠI ĐÂY VAY SIÊU NHANH TẠI ĐÂY
DONGLN TẠI ĐÂY CASH RUSH TẠI ĐÂY
VIP ĐỒNG TẠI ĐÂY VAY NHANH NHẤT TẠI ĐÂY
MONEXING TẠI ĐÂY FLY VAY TẠI ĐÂY
INMO TẠI ĐÂY VAY TIỀN AZ TẠI ĐÂY
VAY365 TẠI ĐÂY HDBANK TẠI ĐÂY
VIET CREDIT TẠI ĐÂY SPARK TẠI ĐÂY
30S VAY TẠI ĐÂY AKULAKU TẠI ĐÂY
V TIEN TẠI ĐÂY VAYMUON:NHA DAU TU TẠI ĐÂY
LOAN CASH APP TẠI ĐÂY CCD VAY TẠI ĐÂY
YOUR BANK TẠI ĐÂY EASY VAY TẠI ĐÂY
VÍ VIỆT TẠI ĐÂY LOTTE FINANCE TẠI ĐÂY
LOAN NOW TẠI ĐÂY LOAN EXPERT TẠI ĐÂY
CASH MALL TẠI ĐÂY AND VAY TẠI ĐÂY
VÍ VUI VẺ TẠI ĐÂY ISHINHAN TẠI ĐÂY
VAY DONG TẠI ĐÂY VCAS TẠI ĐÂY
LION MONEY TẠI ĐÂY TD CASH TẠI ĐÂY
DONG SPACE TẠI ĐÂY VAN VAY TẠI ĐÂY
VAY SMART TẠI ĐÂY VAY NHANH OL VN TẠI ĐÂY
YÊU VAY TẠI ĐÂY TP FICO TẠI ĐÂY
DRAGON MONEY TẠI ĐÂY ỨNG DỤNG TỐT TẠI ĐÂY
SÀN VAY TẠI ĐÂY CẦN VAY NHANH TẠI ĐÂY
MORMAN TẠI ĐÂY VVAY TẠI ĐÂY
VAY NHANH 365 TẠI ĐÂY VAY SIÊU TỐC TẠI ĐÂY
DOC DONG TẠI ĐÂY CASH BEE TẠI ĐÂY
MVAY TẠI ĐÂY BEE CREDIT TẠI ĐÂY
LEND BOX TẠI ĐÂY SIM BOT TẠI ĐÂY

Lưu ý, kinh nghiệm khi vay tiền online qua App/ Web

Dưới đây là một số mẹo, kinh nghiệm đăng kí vay tiền tiền online trên App/Web để tỉ lệ được duyệt cao hơn:

 • Tại mục thu nhập hàng tháng, điền 10-12 triệu App không bắt chứng minh thu nhập.
 • Mục công việc nên ghi là nhân viên văn phòng, kế toán công ty, quản lý nhân sự,… không nên ghi những công việc có thu nhập không ổn định, ít cần đến danh dự như Xe ôm, Grab, Shipper,..
 • Zalo phải trùng với SDT đăng ký vay.
 • SDT dùng trên 3 tháng, có phát sinh cuộc gọi đến và đi.
 • Facebook tương tác tốt auto duyệt.
 • Tên chủ tài khoản phải trùng tên CMND,CCCD (nếu không trùng auto tạch).

Lưu ý: Nếu có ai gọi điện cho bạn giới thiệu là người của các công ty tài chính hay các app cho vay tiền, tuy nhiên yêu cầu phải có phí trước mới duyệt vay đều là lừa đảo! 100% các App/ Web vay tiền online hiện nay không thu phí trước của khách!

Ưu điểm của App vay tiền online

 • Vay tiền online thường là hình thức vay tiền tín chấp, khách hàng không cần tài sản bảo đảm
 • Điều kiện vay tiền app/web thường rất đơn giản, nhiều app chỉ cần CMND, có tài khoản ngân hàng là đã có thể vay tiền.
 • Thủ tục vay tiền nhanh, nóng, đơn giản dễ dàng, 100% online không cần gặp mặt, phục vụ 24/7.
 • Thời gian duyệt nhanh, thường sẽ giải ngân trong ngày nếu hồ sơ được duyệt.
 • Một số App vay tiền hỗ trợ cả khách hàng nợ xấu, không cần chứng minh thu nhập.

Nhược điểm App vay nhanh, vay nóng online 24/7

Lãi suất vay tiền cao

Lãi suất vay tiền online trên các app/web là cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng, dao động 20%/ năm (chưa kể phí dịch vụ). Ngoài ra, khách hàng còn phải chịu thêm khoản phí phạt thanh toán trễ nếu thanh toán sai hẹn. Một số khách hàng cho biết đã phải thanh toán gấp nhiều lần con số mình vay cho các App/Web vay tiền online nhưng vẫn chưa hết nợ.

Cách thức đòi nợ gây tranh cãi

Rất nhiều App vay tiền có cách thức đòi nợ tiêu cực, thậm chí là vi phạm pháp luật nếu khách hàng không thanh toán theo hợp đồng. Một số trường hợp khách hàng đã bị đăng ảnh bêu riếu lên mạng xã hội, gọi điện thoại làm phiền bạn bè, người thân gây áp lực, giao khoản nợ cho bên thứ 3 (các bên dịch vụ đòi nợ),…

Điều kiện vay tiền online qua App

Thị trường vay tiền online hiện nay có vô vàn các App vay tiền, Web vay tiền với những điều kiện vay khác nhau. Có app vay tiền yêu cầu điều kiện khắt khe mới duyệt hồ sơ, nhưng cũng có rất nhiều app chỉ cần đáp ứng những điều kiện vay rất dễ dàng là đã có thể giải ngân. Về cơ bản, khi vay tiền online trên App/ Web, khách hàng cần:

 • Là công dân Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên (Mỗi app vay tiền sẽ quy định độ tuổi khác nhau)
 • Có CMND (hoặc CCCD) có giá trị sử dụng
 • Có số điện thoại, đăng ký Zalo
 • Có thu nhập ổn định hàng tháng (thường từ 3 triệu trở lên)
 • Có tài khoản ngân hàng (chính chủ) để nhận giải ngân khoản vay

Lãi suất của App vay tiền online

Do đại đa số các App/ Web vay tiền online cho vay tiền dưới hình thức vay tín chấp nên mức lãi suất là rất cao so với lãi suất ngân hàng, thường dao động 15 – 20%/ năm.

Tuy nhiên nếu khách hàng đang cần một khoản tiền gấp, lại không đủ điều kiện và thời gian để làm thủ tục vay ngân hàng, thì vay tiền trên app vay tiền/web vay tiền sẽ là lựa chọn tối ưu hơn so với việc phải đi vay lãi ngày ở ngoài với lãi suất cắt cổ.

Kết luận

Vay tiền online qua App/web đã và sẽ trở thành xu thế vay tiền mới được nhiều người lựa chọn bởi tính linh hoạt, tiện lợi của nó. Tuy nhiên, khách hàng cần cân nhắc thật kỹ, dựa vào hoàn cảnh và khả năng tài chính để chọn cho mình lựa chọn phù hợp nhất. Nếu cần tư vấn, đánh giá về App hay Web vay tiền nào, bạn đọc có thể để lại bình luận phía dưới, vaytotnhat.net sẽ giúp bạn!

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *